Povrat i raskid ugovora

 

Mogu li se predomisliti i vratiti naručenu robu

Ukoliko ste se predomislili, naručenu robu možete vratiti – to se naziva jednostranim raskidom ugovora.

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Leopolda Supančića 3, 43 000 Bjelovar ili elektroničkom poštom na adresu: info@sitnicarija.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na sljedećem linku.

Jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem web stranice www.sitnicarija.hr  nije dopušten u slučajevima kada je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

Nakon proteka zakonskog roka od 14 dana, SITNIČARIJA omogućava svojim kupcima pravo na jednostrani raskid bez navođenja razloga sve do isteka 30 dana od predaje stvari u posjed kupcu.

 

Kako vratiti robu

Kupac je dužan proizvod koji vraća SITNIČARIJI vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Kupac je proizvode dužan vratiti SITNIČARIJI o svom trošku na adresu: Leopolda Supančića 3, 43 000 Bjelovar.

Potrošač može i osobno vratiti proizvode na gore navedenu adresu, uz prethodnu najavu putem e-maila na adresu: info@sitnicarija.hr ili putem telefona pozivom na broj: 043/440-614.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Više detalja o vašim pravima vezano načine plaćanja može pronaći u Uvjetima korištenja na sljedećem linku